Chống sét lan truyền

Bộ cắt lọc sét cho nguồn điện AC loại tháo dời 2XSTP2771PGM – SP320U

Mô tả bộ cắt lọc sét cho nguồn điện AC loại tháo dời 2XSTP2771PGM – SP320U Bộ cắt lọc sét nguồn điện AC loại tháo dời 2XSTP2771PGM – SP320U là thiết bị chống sét trên đường nguồn AC, chống sét lan truyền  đã được thiết kế đặc biệt theo các điều kiện lắp đặt, mạng điện … Xem tiếp