Recloser Schneider

Máy cắt Recloser Schneider hiện đang là một trong những sản phẩm được nhiều người tin dùng và bình chọn là một sản phẩm tốt.Máy cắt Recloser Schneider Recloser có tác dụng Tự động đóng cắt theo chế độ cài đặt trong máy, bảo vệ cho đường dây và máy biến áp