Recloser Tarvida

Hệ thống recloser tavrida

Hệ thống recloser tavrida

I. Hệ thống recloser tavrida là gì? – Hệ thống recloser Tavrida là loại máy cắt 3 pha, theo trụ, đặt ngoài trời, được điều khiển bởi thiết bị điện tử tiên tiến. – Hệ thống recloser Tavrida có các buồng dập hồ quang chân không được bọc bên ngoài lớp cách điện polycarbonate và … Xem tiếp