Trạm treo

Trạm biến áp ngoài trời – Trạm treo

Trạm biến áp ngoài trời – Trạm treo

Là trạm mà toàn bộ các thiết bị cao hạ áp, tủ điện và máy biến áp đều được treo trên cột. Máy biến áp của trạm treo thường có công suất nhỏ( 3 x 75 kVA), cấp điện áp 15¸22 / 0,4 kV, phần đo đếm được trang bị phía hạ áp. Là trạm … Xem tiếp